Nicolae Dabija- cel mai autentic moștenitor al testamentului spiritual și național

unnamed (1)Personalitatea complexă a literaturii românești din Basarabia (și nu numai), poet în vocația lui fundamentală,publicist formator de conștiința națională,  povestitor și romancier de succes, eseist și creator de reviste de prim-plan,  grafician romantic și orator de profundă rezonanță  comunicativă, caracter dârz  și cunoscător al tainelor limbii române,  membru de onoare al Academiei Române,  tradus în vreo douăzeci de limbi,  Nicolae Dabija este cel mai autentic moștenitor al testamentului  spiritual și național lăsat de  Grigore Vieru.
– Theodor Codreanu

 

Dabija, Nicolae. Pe urmele lui Orfeu/ Nicolae Dabija. – Chișinău: Hiperion, 1990. – 350p.

50937076._SX0_SY0_Pornind de la primele mărturii istorice cu privire la mitul despre trecerea lui Orfeu pe aceste meleaguri, autorul readuce în actualitate  figurile marilor bărbați ai neamului nostru: Dosoftei, Varlaam, Miron Costin, Grigore Ureche, Dmitrie  Cantemir, Gheorghe Asachi, B. P. Hașdeu, I .Creangă, M. Eminescu  ș.a., punând în lumina vechii file și mărturii privind opera și activitatea lor întru ctitorire a istoriei, culturii și literaturii naționale. Având drept punct de reper anumite documente și date istorice adunate din arhivele Moscovei, Harcov  , Kiev, Lvov  eseurile conțin meditații și divagații lirice cu rezonanțe de poeme în proză.

 

Dabija, Nicolae. Nu vă îndrăgostiți  primăvara: nuvele / Nicolae Dabija. – Chișinău: Universul, 2013. – 210 p.

„Dragostea fără sentimentul prieteniei – doi îndrăgostiți trebuie să fie în primul rînd doi buni prieteni – e una searbădă. Doar prietenia poate face o dragoste să dăinuie.”

unnamedNicolae Dabija vine cu cea de-a doua carte de proză cu un titlu provocator ”Nu Vă Îndrăgostiți Primăvara!”, o colecție de nuvele, însoțite de desene grafice ale autorului.

Lucrarea a fost desemnată Cartea Anului 2013 la Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ediția a XVII-a.

„Şi totuşi ce frumoasă e viaţa. Dacă oamenii n-ar face-o urâtă, ar fi minunată. Ea merită să fie trăită. Mai ales dacă nu ţi-o trăieşti cu porţia. De la o ceartă la alta. Sau de la o împăcare la alta.”

Dabija, Nicolae. Oul de piatră / Nicolae Dabija.- Chișinău : Editura Eminescu, 1995. – 238 p.

18386504._UY465_SS465_Poeziile lui Dabija sunt autentice emanații ale unei vocații și ale unei conștiințe estetice pe măsura vocației sale. Spațiul mitic-baladesc, postura romantic-vagantă, ironic- sentimentală  sau  violent-sarcastică  alternează  cu cea a contemplației ideatice în care deschiderea alegorică vizează, cu siguranță, câmpul cunoașterii artistice.

‘’Tot  eșuând din adevăr   în adevăr  /  istoria cu marile-I secrete ‘’, ajungem să credem împreună cu poetul în singura  bucurie indubitabilă– că mai există viață pe pământ. Și că mai trec printre noi zburători cu aripile ascunse sub cămașă.
                                                                                                                          – Natalia Cantemir

Dabija, Nicolae. Aripa sub cămașă : nuvele / Nicolae Dabija. – Iași : Junimea, 1991. – 143 p.

50842071._SX0_SY0_Aripă sub cămașă – publicat în ultimii  cincisprezece ani și relevând o rapidă  descoperire a unui sunet personal. De remarcat, ca preocupare constantă, monologurile despre Poezie  în  genere, aceasta  fiind:

 

,,Precum un cerc cu centrul în afara sa, /precum  o secundă în care încape vecia, /precum un cer născându-și propria stea…,,  O  Rugă de aed e, nici vorbă, ruga contemporanului nostru, care–prin intermediul unui poem -speră ,,c-ar putea face lumea mai bună… ,,Legat prin mii de fire de fenomenul basarabean în complexitatea  lui, tribun rapsod și evocator, Nicolae  Dabija continuă, alături de alții,  cântul atât de repede întrerupt al lui Alexe Mateevici. Continuare la nivelul altui timp și cu alte mijloace, dar o continuitate sui generis, ca început perpetuu!…
                                                                                                                   – Constantin  Ciopraga

Dabija Nicolae. Vai de capul nostru ! / Nicolae Dabija. – Craiova: Fundația ,,Scrisul Românesc,, 2001. – 310 p. 

IMG_2360,,Nicolae Dabija este și un mare ziarist. Ca și Eminescu,  însă, el intuiește foarte exact prăpastia despărțitoare dintre poezie și politică. Și, totodată, paradoxal, extraordinara  completitudine (obligatorie!) între aceste două sectoare ale activității și operei unui mare scriitor.
Verva și energia, trăirea intensă  alături de suferințele și de tot răul prin care trece la momentul de față Moldova, exprimarea directă, foarte exactă, fraza  tăioasă , abruptă sunt calitățile ziaristului militant care este Nicolae Dabija, cum ne dăm seama din cartea cu un titlu atât de frumos   Libertatea are chipul lui Dumnezeu
(Ed. Scrisul Românesc, 1997), culegere de articole apărute săptămânal la rubrica Vai de capul nostru!

(Sintagmă inspirată de condeiul lui Iorga!) în una dintre cele mai bune reviste românești de azi, ,,Literatura și arta’’, al cărui redactor-șef este autorul’’.

Ion Rotaru

Dabija Nicolae. Icoană spartă, Basarabia/  Nicolae Dabija.- Craiova: Fundația ,,Scrisul Românesc”, 1998. – 350 p.

copy-of-cargo-1,,La 27 martie 1918 (stil vechi), prefăcând actul istoric de la Alba Iulia, prin această desăvârşire a României Mari, Basarabia se alipea trup şi suflet de Regatul României. Aşa a coexistat până la 28 iunie 1940, când, în urma pactului Ribbentrop-Molotov, a fost “săltată” şi trecută, prin rapt, în componenţa URSS. Deşi fraţii noştri de peste Prut continuau să-şi vorbească în dulcele grai al Moldovei lui Eminescu, scriau totuşi cu chirilice şi au tot scris, până şi-au luat înapoi grafia latină în 1999, rezultat al luptei neostenite pe frontul unionist. Dar bătălia pentru limbă, identitate şi origini, ca şi pentru însemnele naţionale, nu s-a încheiat aici, pseudolingviştii, despre care ştim ce-i mâna în luptă, croşetând, aberant (un ochi pe faţă, doi pe dos), în aşa-zisa „limbă moldovenească”. 

– Virgil  Dumitrescu

Dabija Nicolae.  Icoană spartă, Basarabia  Harta noastră care sângeră/  Nicolae Dabija.- Craiova:   Fundația ,,Scrisul Românesc”, 1999. – 312 p.

copy-of-cargo-5

Dabija Nicolae. Harta noastră care sângeră la est de vest/  Nicolae Dabija.- Craiova  : Fundația ,,Scrisul Românesc,, 2001. – 380 p.

d1Începând cu o publicistică de esențe culturale, dintre căutări documentare și palpit de viață sănătoasă națională, Nicolae Dabija a trecut la fenomenologia socială bazată pe marile adevăruri ale neamului milenar, umbrite  de țarism și sovetism.

Dezvăluind jocurile istorice de umbre și lumini, sondând ascunzișuri pentru a da grandoare dacismului basarabean, ca orice poet dublat de publicist, din stirpea lui Nichita, Sorescu și Adrian Păunescu, Nicolae Dabija a făcut din jurnalism un sistem puternic  pentru că nu-l putea transforma în a patra putere. Într-o istorie a presei românești integratoare, care este momentul să se scrie, numele lui exprimă forța de expresie a unui neam care, meritând să râdă, încă plânge!

– Victor Crăciun

Vă așteptăm cu drag la biblioteca A. Donici pentru a lectura nemuritoarele volumele ale contemporanului nostru – Nicolae Dabija!

Nicolae Rusu- scriitorul care știe unde crește ploaia

-70 de ani de la naștere

NICOLAE_RUSUProzatorul şi eseistul Nicolae Rusu s-a născut pe 26 februarie 1948 în satul Risipeni, orașul Fălești. Studii superioare- facultatea de economie a Politehnicii din Chișinău (1970) și Cursurile superioare de literature de pe lîngă Institutul de literartură ”M.Gorkii”, Moscova (1985). A scris 12 cărți de proză pentru maturi și copii-povestiri, nuvele, romane. Premiul literar unional “N.Ostrovskii”(1986), și premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova (1992). Povestiri traduse în limbiile rusă, tătară, letonă, gruzină, ucraineană, mongolă ciuvață, kazahă. Nicolae Rusu este un prozator extrem de viu, cu un stil alert și captivant tocmai fiindcă nu e prizonierul unui sentimalism al locurilor. Cu ocazia împlinirii celor 70 de ani, echipa Bibliotecii „Alexandru Donici” îi urează maestrului Nicolae Rusu multă sănătate, inspiraţie şi noi izbânzi literare. În cele ce urmează, vă îndemnăm, să lecturaţi o parte din cărţile ce le deţine Biblioteca„ Alexandru Donici”.

oratie-de-ursitoare-de-nicolae-rusuRusu, Nicolae. Orație de ursitoare / Nicolae Rusu. – Chișinău: Prut International, 2004. – 104 p.

Culegerea de povestiri Oraţie de ursitoare sunt consemnări realiste bazate pe sondaje psihologice, în care Nicolae Rusu conturează diferite tipuri umane – dezrădăcinaţi, filistini, dar şi firi vizionare – tinzând spre o delimitare netă între valorile efemere şi cele perene.

Stăpân pe o frumoasă limbă literară românească, eliberată de capcanele pitorescului lexical zonal, prin  capacitatea  de evocare a unei întregi lumi într-un discurs epic de economie bine măsurată, Nicolae Rusu se dovedeşte înainte detoate a fi un redutabil povestitor în domeniul prozei, dramaturgiei şi eseisticii”.

Constantin Cublesan

Rusu, Nicolae. Al șaptelea simț/ Nicolae Rusu. – Chișinău: Prut, 2013. – 220 p.N_Rusu_Al 7 simt_copy

Acţiunea romanului începe în 1986 şi se încheie în 2009. Întinderii temporale, limitată la un interval de 23 de ani, îi corespunde unui spaţiu imens, de mii de kilometri părţi, din fosta Uniune Sovietică, dar cu nucleele principale ale acţiunii la Chişinău. Un loc important în acest sens îl deţine şi Moscova, cu preponderenţă Institutul de Literatură Maxim Gorki. Valentin Raru –personajul principal al cărții. Cunoscând personajul și urmărindu-i destinul, autorul descrie societatea dură, slăbiciunile din societate, viciile umane și efectele fenomenului migrării populației peste hotarele țării, evidențiind în special schimbarea destinului celor despărțiți de distanță.

1-257x374Rusu, Nicolae. Șobolaniada / Nicolae Rusu. – Chișinău: Litera, 1998. – 200 p.

În romanul Şobolaniada  fiecare tentativă, oricât de insinuantă, oricât de timidă, de literaturizare este amendată. Personajele create de Nicolae Rusu sunt “produse”, complicate, vii, contradictorii, ale unui marasm social, încurajat de vechiul regim, marasm mai rezistent decât am sperat, mai sinuos decât am crezut vreodată. Formula persuasivă, se pare, aleasa de către prozator, constă în a se angrena în aventura de a scrie, de a aborda epicul pur chiar pe marginea realităţii, unde “lucruri” neverosimile, situate dincolo de bine şi rău, devin prin atrocitatea lor perversă, inumană, mai mult decât poate părea că sunt: o lecţie, o şcoală, unde se învaţă, adeseori în lipsa modelelor, în lipsa profesorilor, cum să rămâi ceea ce eşti, cum să rezişti în dificila aventură de a fi om.

Aura Cristi

565Rusu, Nicolae. Hai la mere! / Nicolae Rusu. –Chișinău: Prometeu, 2005. – 156 p.

Cartea include, după cum specifică autorul în subtitlu : povestiri, schiţe, miniaturi … şi alte… mere sau m. r. adică m(omente) r(idicole) din viaţa noastră.

Rusu, Nicolae. Avem de trăit și mîine / Nicolae Rusu. – Chișinău: Hyperion, 1992. – 288 p.IMG_0003

Povestirile incluse în culegere prezintă o realitate concretă a timpului nostru, un șir de caractere plăzmuite de societate contemporană. Eroii povestiriilor își exprimă eterogen atitudinea lor față de probleme actuale unii în cheie dramatic, alții se refugiază în ironie și umor.

images

Rusu, Nicolae. Ploaia de aur/ Nicolae Rusu. – Chișinău: Ruxanda, 1997. – 288 p.

Volumul include trei nuvele:  Lia (prima ediţie în 1983), Răzbunarea şi Ploaia de aur. 
„Axate pe probleme morale, se înscriu  în „formula micului realism care dezvăluie lumea sufletească a omului mărunt cu fire ingenuă, dar înclinat să se contamineze lesne de maladiile sociale ale timpului”. 

Mihai Cimpoi

IMG_0002Rusu, Nicolae. Naufragiul / Nicolae Rusu. – Bucureşti : Viitorul Românesc, 2005. – 385 p.

Tabloul actualei Republici Moldova (…) este ţesut de Nicolae Rusu spre a vedea unde ne aflăm, cine sunt oamenii noştri şi cine trage sforile destinului nostru (…) E un roman despre cum să învăţăm din nou a citi. Să ne apărăm vederea, să vedem, să ne vedem…

Gh. Vodă

 

Surse:  Scriitorii Moldovei în lectura copiilor și adolescenților. Dicționar bibliografic. –p. 328

https://www.bncreanga.md/pdf/nicolae_rusu.pdf

Vă dorim lectură plăcută!