Top 10 cele mai frumoase poezii de iarnă și Crăciun

Cele mai numeroase și mai frumoase tradiții și obiceiuri sunt legate de sărbătorile de iarnă. principalele sărbători ale ciclului de iarnă sunt: Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou, Sfântul Vasile, și Boboteaza, care simbolizează înnoirea timpului și începutul unui an nou. 

Vă propunem spre lectură următoarele poezii:

baba-iarna-intra-n-sat-e1575132851212

Baba iarna intră-n sat… de Otilia Cazimir

Alergând, ca de năpastă,
Au venit buluc pe coastă
Doi băieţi
Mai isteţi,
Să dea veste
La neveste
C-au văzut în deal la stână,
Coborând din vârf de munte,
Peste ape fără punte,
Iarna sură şi bătrână…

Mai târziu, mai pe-nserat,
A intrat şi baba-n sat:
Uite-o-n capul podului,
În văzul norodului,
Pe-un butuc de lemn uscat,
Cu cojoc de căpătat,
Cu năframa de furat,
Cu catrinţa de aba
Vântul să-l strecori prin ea!
Şi cum suflă-n pumnii reci,
Scoate pâcla pe poteci,
Iar pe fund de văi destramă
Neguri vinete, de scamă…

Şi-au ieşit băieţii mici,
Mici şi mulţi
Şi desculţi,
Şi câţiva mai măricei
Cu biciuşti şi cu nuiele
Şi cu prăştii subţirele,
Să alunge de pe-aici
Iarna cea cu gânduri rele…
Doamna-gerului, bătrâna,
S-a sculat de la pământ.
Şi-nălţând spre cer o mână,
Ca o cumpănă uscată
De fântână.

A pornit în jos pe vânt,
Încruntată,
Blestemând,
Şi-a lăsat în urma ei
Promoroacă şi polei;
Pe ogoare,
Corbi şi cioare
Prin păduri,
Lupii suri,
Şi de-a lungul drumului
Numai scama fumului…

Va urma…

Sper că v-a plăcut topul nostru și vă dorim o lună de  decembrie minunată! 

Top 10 cele mai frumoase poezii de iarnă și Crăciun

Cele mai numeroase și mai frumoase tradiții și obiceiuri sunt legate de sărbătorile de iarnă. principalele sărbători ale ciclului de iarnă sunt: Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou, Sfântul Vasile, și Boboteaza, care simbolizează înnoirea timpului și începutul unui an nou. 

 Vă propunem spre lectură următoarele poezii:

afara-ninge-linistit

În seara de ajun

 de George Coșbuc

Afară ninge liniștit,
Și-n casă arde focul;
Iar noi pe lângă mama stând,
Demult uitarăm jocul.

E noapte, patul e făcut,
Dar cine să se culce?
Când mama spune de Iisus
Cu glasul rar și dulce.

Cum s-a născut Hristos în frig,
În ieslea cea săracă,
Cum boul peste el sufla
Căldură ca să-i facă.

Cum au venit la ieslea lui
Păstorii de la stână
Și îngerii cântând din cer,
Cu flori de măr în mână.

Va urma…

Sper că v-a plăcut topul nostru și vă dorim o lună de  decembrie minunată! 

 

Top 10 cele mai frumoase poezii de iarnă și Crăciun

Cele mai numeroase și mai frumoase tradiții și obiceiuri sunt legate de sărbătorile de iarnă. principalele sărbători ale ciclului de iarnă sunt: Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou, Sfântul Vasile, și Boboteaza, care simbolizează înnoirea timpului și începutul unui an nou. 

 Vă propunem spre lectură următoarele poezii:iarna-pe-ulita-george-cosbuc-e1575289891761

        Iarna pe uliță

              de George Coșbuc

                     A-nceput de ieri să cadă

                        Câte-un fulg, acum a stat,

                        Norii s-au mai răzbunat

                        Spre apus, dar stau grămadă

                        Peste sat.

                        Nu e soare, dar e bine,

                        Şi pe râu e numai fum.

                        Vântu-i liniştit acum,

                        Dar năvalnic vuiet vine

                        De pe drum.

                        Sunt copii. Cu multe sănii,

                        De pe coastă vin ţipând

                        Şi se-mping şi sar râzând;

                        Prin zăpadă fac mătănii;

                        Vrând-nevrând.

                        Gură fac ca roata morii;

                        Şi de-a valma se pornesc,

                        Cum prin gard se gâlcevesc

                        Vrăbii gureşe, când norii

                        Ploi vestesc.

                        Cei mai mari acum, din sfadă,

                        Stau pe-ncăierate puşi;

                        Cei mai mici, de foame-aduşi,

                        Se scâncesc şi plâng grămadă

                        Pe la uşi.

                       Colo-n colţ acum răsare

                        Un copil, al nu ştiu cui,

                        Largi de-un cot sunt paşii lui,

                        Iar el mic, căci pe cărare

                        Parcă nu-i.

                        Haina-i măturând pământul

                        Şi-o târăşte-abia, abia:

                        Cinci ca el încap în ea,

                        Să mai bată, soro, vântul

                        Dac-o vrea!

                        El e sol precum se vede,

                        Mă-sa l-a trimis în sat,

                        Vezi de aceea-i încruntat,

                        Şi s-avântă, şi se crede

                        Că-i bărbat;

                        Cade-n brânci şi se ridică

                        Dând pe ceafă puţintel

                        Toată lâna unui miel:

                        O căciulă mai voinică

                        Decât el.

                        Şi tot vine, tot înoată,

                        Dar deodată cu ochi vii,

                        Stă pe loc să mi te ţii!

                        Colo, zgomotoasa gloată,

                        De copii!

                       El degrabă-n jur chiteşte

                        Vrun ocol, căci e pierdut,

                        Dar copiii l-au văzut!

                        Toată ceata năvăleşte

                        Pe-ntrecut.

                        Uite-i, mă, căciula, frate,

                        Mare cât o zi de post

                        Aoleu, ce urs mi-a fost!

                        Au sub dânsa şapte sate

                        Adăpost!

                        Unii-l iau grăbit la vale,

                        Alţii-n glumă parte-i ţin

                        Uite-i, fără pic de vin

                        S-au jurat să îmbete-n cale

                        Pe creştin!

                        Vine-o babă-ncet pe stradă

                        În cojocul rupt al ei

                        Şi încins cu sfori de tei.

                        Stă pe loc acum să vadă

                        Şi ea ce-i.

                        S-oţărăşte rău bătrâna

                        Pentru micul Barba-cot.

                        Aţi înnebunit de tot

                        Puiul mamii, dă-mi tu mâna

                        Să te scot!

                        Cică vrei să stingi cu paie

                        Focul când e-n clăi cu fân,

                        Şi-apoi zici că eşti român!

                        Biata babă a-ntrat în laie

                        La stăpân.

                        Ca pe-o bufniţă o-nconjoară

                        Şi-o petrec cu chiu cu vai,

                        Şi se ţin de dânsa scai,

                        Plină-i strâmta ulicioară

                        De alai.

                        Nu e chip să-i faci cu buna

                        Să-şi păzească drumul lor!

                        Râd şi sar într-un picior,

                        Se-nvârtesc şi ţipă-ntruna

                        Mai cu zor.

                        Baba şi-a uitat învăţul:

                        Bate, înjură, dă din mâini:

                        Dracilor, sunteţi păgâni?

                        Maica mea! Să stai cu băţul

                        Ca la câini!

                        Şi cu băţul se-nvârteşte

                        Ca să-şi facă-n jur ocol;

                        Dar abia e locul gol,

                        Şi mulţimea năvăleşte

                        Iarăşi stol.

                        Astfel tabăra se duce

                        Lălăind în chip avan:

                        Baba-n mijloc, căpitan,

                        Scuipă-n sân şi face cruce

                        De Satan.

                        Ba se răscolesc şi câinii

                        De prin curţi, şi sar la ei.

                        Pe la garduri ies femei,

                        Se urnesc miraţi bătrânii

                        Din bordei.

                        Ce-i pe drum atâta gură?

                        Nu-i nimic. Copii ştrengari.

                        Ei, auzi! Vedea i-aş mari,

                        Parcă trece-adunătură

                        De tătari!

Va urma…

Sper că v-a plăcut topul nostru și vă dorim o lună de  decembrie minunată!